tel. +48 12 647 97 77, 12 649 97 77

Kadra

Zarząd

inż. Jerzy Wrzecionek

Prezes Zarządu, Dyrektor Firmy

wyślij wiadomość

mgr Michał Wrzecionek

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Marketingu

wyślij wiadomość

Dział Finansowy

mgr Iwona Łata

Główny Księgowy

wyślij wiadomość

Kierownictwo Zespołu Budów i Przygotowania Produkcji

inż. Grzegorz Pitala

Dyrektor Produkcji

wyślij wiadomość

Jerzy Filipowski

Dyrektor Eksportu

wyślij wiadomość

Mirosław Gabryś

Kierownik Budowy / Kontraktu

wyślij wiadomość

Jan Sala

Kierownik Budowy / Kontraktu

wyślij wiadomość

Mieczysław Synowiec

Kierownik Budowy / Kontraktu

wyślij wiadomość

inż. Łukasz Domański

Inżynier Budowy

wyślij wiadomość

inż. Daniel Kimbar

Inżynier Budowy

wyślij wiadomość

mgr inż. Marta Osikowicz

Specjalista ds. Zakupów i Przygotowania Produkcji

wyślij wiadomość

 

Dział Marketingu

 

mgr inż. Ewa Wardęga

Specjalista ds. Marketingu i Handlu

wyślij wiadomość

 

Dział Deweloperski

 

mgr Marcin Sikora

Specjalista ds. Nieruchomości

wyślij wiadomość

 

Administracja

mgr Dorota Góra

Kierownik Biura

wyślij wiadomość

Teresa Skura

Specjalista ds. Logistyki

wyślij wiadomość

Jana Šigutová

Specjalista ds. Administracji

wyślij wiadomość

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

 

mgr Michał Wrzecionek

wyślij wiadomość