tel. +48 12 647 97 77, 12 649 97 77

Wybrane realizacje budownictwa przemysłowego

Arcelor Mittal Polska S.A.

 • remonty wymurówki baterii i urządzeń koksowniczych,
 • modernizacja hali walcowni rur zgrzewanych

Arcelor Mittal Ostrava a.s. Czechy

 • remonty wymurówki i urządzeń baterii koksowniczych
 • utrzymanie ruchu baterii i urządzeń koksowniczych
 • remont chłodnic wstępnych gazu koksowniczego

Liberty Ostrava a.s. – Czechy

 • remonty wymurówki i urządzeń baterii koksowniczych
 • utrzymanie ruchu baterii i urządzeń koksowniczych

Arcelor Mittal Fos sur Mer Francja

 • remonty wymurówki baterii koksowniczych metodą spawania ceramicznego

Arcelor Mittal South Africa – RPA

 • remonty wymurówki baterii koksowniczych w zakładach AMSA w Newcastle i Vanderbijlpark

OKK KOKSOVNY a.s. – Czechy

 • prace modernizacyjne i remontowe wymurówki baterii i urządzeń koksowniczych Koksowni Svoboda i Koksowni Jan Šverma
 • utrzymanie ruchu baterii i urządzeń koksowniczych Koksowni Svoboda
 • remont chłodnic wstępnych gazu koksowniczego

EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

 • remont stropu budynku maszynowni
 • oczyszczenie i malowanie sufitów, konstrukcji stalowej i ścian budynku maszynowni po zniszczeniach spowodowanych pożarem turbogeneratora nr 2
 • adaptacja placu składowego węgla na potrzeby magazynowania i dawkowania biopaliwa
 • naprawa stropu nad zasobnikami węgla w budynku kotłowni blokowej
 • modernizacja konstrukcji dachu budynku nastawni blokowej nr 2
 • modernizacja zbiorników retencyjnych popiołu
 • wykonanie robót budowlanych dla realizacji zaleceń ppoż. w budynku maszynowni i kotłowni
 • modernizacja budynku W3

Kopalnia Soli „Wieliczka” SA

 • budowa kanału wentylacyjnego do Szybu Kinga
 • remont budynku Warzelni
 • przebudowa Szybu Paderewski

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

 • roboty remontowo – modernizacyjne pieców wannowych szklarskich

Bilfinger Berger Sp. z o.o.

 • inwestycyjne roboty budowlane w Zakładzie Montażu Samochodów Ciężarowych MAN w Niepołomicach