tel. +48 12 647 97 77, 12 649 97 77

Dane Spółki

Firma JANEX Spółka z o.o. zarejestrowana została w dniu 01.10.1990 roku
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia.
Numer KRS:    0000205758
NIP:    678-010-10-90
Regon:    003895210
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł