tel. +48 12 647 97 77, 12 649 97 77

Organizacja placu budowy

Roboty ziemne-ukształtowanie terenu

Wykopy  fundamentowe i  instalacje podposadzkowe

Podbeton płyty fundamentowej

Płyty fundamentowe

Ściany zew. parteru

Stropy

Ściany zew. poddasza

Stan surowy budynków

Instalacje elektryczne wewn.

Zbiorniki na nieczystości i deszczówkę

Elewacja budynków

Droga wewnętrzna osiedlowa

Tynki wewnętrzne i wylewki w budynkach

Przyłącza gazowe do budynków