tel. +48 12 647 97 77, 12 649 97 77

Finansowanie inwestycji

Realizując idee kompleksowej obsługi naszych Klientów obejmującą pomoc i doradztwo, proponujemy skorzystanie z dogodnej formy finansowania realizowanych przez nas inwestycji. Dysponujemy bogatą ofertą kredytową wiodących instytucji bankowych i finansowych.

Doradcy, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w siedzibie naszej firmy, bezpłatnie służą fachową pomocą w zakresie finansowania inwestycji (domu, mieszkania, garażu) począwszy od wstępnej oferty aż po wypłatę kredytu. Doradzą wybór indywidualnych i najkorzystniejszych rozwiązań kredytowych.

Procedury zakupu

UMOWA REZERWACYJNA
Opłata rezerwacyjna – płatna do 2 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy na konto spółki i jest zaliczana na poczet ceny mieszkania w momencie podpisania umowy deweloperskiej.

W razie pisemnej rezygnacji Klienta opłata rezerwacyjna jest zwracana Kupującemu (w przypadku rezygnacji z winy Kupującego Sprzedający uprawniony jest do zatrzyma tytułem kary umownej 10%  z wpłaconej kwoty opłaty rezerwacyjnej; w przypadku niezawarcia umowy przedwstępnej z winy Sprzedającego Kupujący otrzyma zwrot pełnej opłaty rezerwacyjnej).

UMOWA DEWELOPERSKA
Jest zawierana w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej. Kupujący płaci określoną przez notariusza taksę notarialną. W umowie poza wzajemnymi zobowiązaniami stron dotyczącymi sprzedaży oraz zakupu mieszkania / domu znajduje się harmonogram spłat.

Załącznikami do umowy przedwstępnej są:

  • rzut wybranego mieszkania / domu
  • standard budynku i mieszkania / domu
  • prospekt informacyjny
  • plan zagospodarowania

UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
Umowa ta jest zawierana po wcześniejszym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania / domu oraz po uregulowaniu wszystkich należności.

Zawierana jest w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej. Koszty zawarcia umowy ponosi Kupujący. Podpisanie aktu notarialnego wiąże się z ustanowieniem odrębnej własności hipotecznej i przeniesieniem własności na Kupującego.

Po podpisaniu aktu notarialnego następuje odbiór kluczy i wydanie mieszkania / domu w posiadanie.

Stajecie się Państwo właścicielem mieszkania / domu i jednocześnie członkiem wspólnoty mieszkaniowej utworzonej przez wszystkich właścicieli.

Biuro Sprzedaży

Firma Janex Sp. z o.o.
31-580 Kraków, ul. Fr. Wężyka 26

mgr Marcin Sikora

Specjalista ds. Nieruchomości

tel. +48 601 719 719
tel. +48 12 647 97 77
tel. +48 12 649 97 77
fax:+48 12 640 94 90
wyślij wiadomość

 

8 + 11 =