tel. +48 12 647 97 77, 12 649 97 77

Dofinansowanie z UE

Projekt pn. „Rozwój działalności eksportowej Firmy   Janex Sp. z o.o. w zakresie usług dla branży koksowniczej” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego  – poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

CELE PROJEKTU oraz PLANOWANE EFEKTY:
W ramach niniejszego projektu zaplanowano realizację strategii działalności międzynarodowej Firmy Janex Sp. z o.o.

Cel ogólny strategii eksportowej:
Zwiększenie potencjału eksportowego firmy Janex Sp. z o. o. poprzez umocnienie  pozycji rynkowej spółki na rynku Czech i Francji oraz rozpoczęcie sprzedaży jej usług w zakresie prac nad utrzymaniem sprawności baterii i urządzeń koksowniczych oraz pieców przemysłowych na rynku Belgii.

Planowane efekty:
– Zwiększenie rozpoznawalności marki Firmy Janex Sp. z o.o. na rynkach Czech, Francji i Belgii
– Wzrost przychodów eksportowych spółki
– Wprowadzenie w spółce nowej polityki zarządzania bezpieczeństwem pracy

Wartość projektu: 234 900,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 117 450,00 zł
Dnia: 20.02.2017r.

Projekt: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość

Firma JANEX Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”, którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Firma otrzymała grant w wysokości 432 000,00 PLN.
Dnia: 29.07.2020r