tel. +48 12 647 97 77, 12 649 97 77

Ukázkové realizace – průmyslové stavitelství

Arcelor Mittal Poland S.A.

 • opravy vyzdívky baterií a koksárenských zařízení,
 • modernizace haly válcovny svařovaných trubek

Arcelor Mittal Ostrava a.s. Česká republika

 • opravy vyzdívky baterií a koksárenských zařízení
 • udržení provozu baterií a koksárenských zařízení
 • oprava počátečního chladiče koksárenského plynu

Arcelor Mittal Fos sur Mer Francie

 • opravy vyzdívky koksárenských baterií metodou keramického svařování

OKK a.s. Ostravsko – karvinské koksovny, Česká republika

 • modernizace a opravy vyzdívky baterii a koksárenských zařízení Koksovny Svoboda a Koksovny Jan Šverma
 • udržení provozu baterií a koksárenských zařízení Koksovny Svoboda
 • opravy počátečníh chladiči koksárenského plynu

EDF Polska S.A. Pobočka č.1 v Krakově

 • oprava stropu budovy strojovny
 • očištění a natření stropů, ocelové konstrukce a zdí budovy strojovny po zničeních způsobených požárem turbogenerátoru č. 2
 • adaptace skladové plochy pro uhlí po potřebu skladování a dávkování biopaliva
 • oprava stropu nad uhelnými zásobníky v budově blokové kotelny
 • modernizace střešní konstrukce budovy blokového velínu č. 2
 • modernizace retenčních nádrží popela

Kopalnia Soli [Solný důl] „Wieliczka” SA

 • výstavba ventilačního kanálu pro šachtu Kinga
 • oprava budovy varny
 • přestavba šachty Paderewski (v průběhu realizace)

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie [Ústav keramiky a stavebních materiálů, úsek skla a stavebních materiálů v Krakově]

 • opravy a modernizace sklářských vanových pecí

Bilfinger Berger Sp. z o.o.

 • investiční stavební práce v podniku Zakład Montażu Samochodów Ciężarowych MAN [Závod na montáž nákladních vozidel] v Niepołomicích