tel. +48 12 647 97 77, 12 649 97 77

Inwestycje zrealizowane

 

Świadectwem możliwości Firmy są zadania zrealizowane
przez naszych pracowników:

 

 • Inwestycje własne Firmy Janex Sp. z o.o. – dwa kameralne budynki mieszkalne wielorodzinne, Kraków ul. Mała Góra 4 i 4A
 • Arcerol Mittal Polska S.A. – remonty baterii i urządzeń koksowniczych, antykorozja stali i betonu
 • Arcerol Mittal Ostrava a.s. -remonty baterii i urządzeń koksowniczych, modernizacja i rozbudowa obiektów proekologicznych (oczyszczalnia ścieków, instalacje odpylania)
 • Elektrociepłownia „Kraków” S.A. – prace remontowe i modernizacyjne, antykorozja stali i betonu
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie – prace inwestycyjne, remontowo – modernizacyjne, budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne i technologiczne
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji S.A. w Krakowie – prace inwestycyjne, i remontowe
 • Ośrodek Telewizji Polskiej w Krakowie – roboty remontowo – budowlane
 • Krakowskie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych i Turystyki – prace projektowe, roboty budowlane i instalacyjne w budynkach Hoteli Krakus i Kamrat
 • Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków – prace inwestycyjne, remontowo – modernizacyjne, budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne
 • Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków w Kędzierzynie – Koźlu, Katowicach, Skawinie, Nowym Targu -prace budowlano -montażowe i technologiczne
 • Central European Food – prace inwestycyjne, budowa sieci sklepów Dunkin Donuts
 • McDonald’s Polska Sp. z o.o. – roboty inwestycyjne
 • Cocefi Polska Sp. z o.o. – prace inwestycyjne, budowa Hoteli Sheraton w Krakowie i Poznaniu
 • Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie – roboty remontowo – modernizacyjne wanien szklarskich
 • Nova Hut a.s. w Ostrawie, Republika Czech – prace modernizacyjne i remontowe baterii i urządzeń koksowniczych, dostawa i wykonawstwo instalacji proekologicznych
 • OKK Koksovný, Republika Czech – prace modernizacyjne i remontowe baterii i urządzeń koksowniczych, modernizacja i rozbudowa obiektów proekologicznych (oczyszczalnia ścieków, instalacje mokrego gaszenia koksu wraz z utylizacją odpadów, instalacje odpylania)
 • Szpital w Starym Oskole – Rosja – roboty budowlane i instalacyjne
 • Skanska CZ a.s. – roboty inwestycyjne i modernizacyjne w obiekcie zabytkowym, budowa galerii handlowej Vankovka Brno
 • Kraków Business Park w Zabierzowie – roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe budynków administracyjnych
 • Bilfinger Berger Sp. z o.o. – inwestycyjne roboty budowlane w Zakładzie Montażu Samochodów Ciężarowych MAN w Niepołomicach
 • Ascot Spółka z o.o. – budowa Hotelu ASCOT przy ul. Radziwiłłowskiej w Krakowie, roboty budowlane, montażowe, instalacyjne wraz z przyłączami, pełny zakres robót wykończeniowych, dostawa i montaż wyposażenia
 • Firma Michalscy – budowa Centrum Konferencyjno – Bankietowego „Reduta” w Krakowie, roboty budowlane i instalacyjne
 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie – prace remontowo – modernizacyjne budynku głównego
 • Przedszkole Samorządowe w Gdowie wraz z infrastrukturą zewnetrzną – prace budowlano-wykończeniowe